Geplaatst op

Studie van Test-Aankoop over pesticiden teruggevonden in urine van kinderen

In het najaar 2019 heeft Test-Aankoop de resultaten bekend gemaakt van een studie naar de aanwezigheid van pesticiden in de urine van kinderen. Onze dienst heeft de studie opgevraagd bij Test-Aankoop.

Het gaat om een studie van de ‘Service Toxicologie’ van het ‘Centre Hospitalier Universitaire de Liège’. De urine van 89 personen, waaronder 84 kinderen, werd geanalyseerd op de aanwezigheid van glyfosaat en van metabolieten die het resultaat kunnen zijn van de afbraak in het lichaam van insecticiden van de chemische families van de pyrethroïden en van de organo-fosforverbindingen. In 25% van de urinemonsters van de kinderen werden sporen van glyfosaat teruggevonden. In alle urinemonsters van de kinderen werden sporen van metabolieten teruggevonden die afkomstig kunnen zijn van de afbraak van één of meerdere organo-fosforverbindingen. Afbraakproducten van pyrethroïden werden gevonden in 83 van de 84 monsters afkomstig van kinderen.

Zijn deze resultaten verrassend? Lees er hier meer over.