Het zaaien van andijvie.

1)Zaaien onder glas in een zaaibakje:

Zaai andijvie in de aangegeven periode in een zaaibakje gevuld met vochtige zaaigrond. Strooi de zaden zo gelijk mogelijk uit. Bedek met zaaigrond zodat de zaden op de aangegeven zaaidiepte liggen en druk licht aan.
Zorg voor een zo constant mogelijke temperatuur, dit geeft een betere kieming.
Dek het zaaibakje af met huishoudfolie of een deksel. Houd na het zaaien en tijdens het kiemen de grond vochtig met een vernevelaar.
Zodra de jonge zaailingen opkomen, mag je de huishoudfolie of het deksel beetje bij beetje verwijderen.
Wanneer aan de kiemplantjes de eerste 2 echte blaadjes verschijnen, mag je de jonge plantjes verspenen. Met verspenen wordt bedoeld het overzetten van de plantjes in een ander zaaibakje of potje op een grotere onderlinge afstand, ongeveer 5cm. Het doel hiervan is het verkrijgen van een sterker wortelgestel. Gebruik hiervoor een verspeenstokje.
Vanaf half mei mag je uitplanten op de definitieve plaats.
**Houd rekening met de aanbevolen plantafstanden. Met de vermelding (bijvoorbeeld) 40 x 30cm wordt bedoeld: een afstand tussen 2 rijen van 40cm, en een afstand tussen 2 plantjes van 30cm. Het eerste getal wijst op de afstand tussen de rijen. Het tweede getal wijst naar de afstand tussen 2 planten.

2) Zaaien op een zaaibed:

Om andijvie te zaaien op een zaaibed kies je best een beschutte plaats in de halfschaduw. Maak er de grond onkruidvrij, goed los en fijn. Strooi dan de zaden zo gelijk mogelijk uit en bedek met grond zodat de zaden op de aangegeven diepte liggen.
Houd het zaaibed de eerste dagen vochtig en vooral onkruidvrij.
Na opkomst plant u de plantjes uit op hun definitieve plaats.
vervolg vanaf 1**

3) Zaaien ter plaatse:

Om ter plaatse te zaaien, maak je eerst de grond onkruidvrij, goed los en fijn. Span een touw of leg een lat of plank zodat je een mooi, recht geultje kan trekken om de andijviezaden in te leggen. Bedek de zaden nadien met een fijn laagje aarde zodat ze op de aangegeven diepte liggen.
Druk aan met een hark of een plankje. Begiet heel voorzichtig of benevel met de tuinslang. 
Zet aan het begin van de rij een plantenetiket met de naam van de groente.
Meestal liggen de zaden in de rij dichter bij elkaar dan nodig. Trek daarom de jonge planten die te kort bij elkaar staan, uit.
vervolg vanaf 1**

Klik hier om terug te keren naar alle chicoreisoorten.

Klik op één van onderstaande foto’s om terug te keren naar de soort andijvie.