Algemene Voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden online verkoop en postorderverkoop.

1. Wat en door wie kan er besteld worden ?

De artikels vermeld in de online pagina shop of de Gonthier Zadengids 2019 kunnen besteld worden behalve volgende uitzonderingen.
De zaden kunnen uitsluitend besteld worden door eindconsumenten. Een eindconsument is een persoon, particulier, natuurlijk persoon of bedrijf die aankoopt voor persoonlijk gebruik en niet voor beroepsmatige handels- en productiedoeleinden. Een openbaar bestuur of overheidsinstelling wordt niet gezien als een eindconsument.
De plantenbeschermingsmiddelen kunnen uitsluitend besteld worden voor gebruik op het Belgisch grondgebied.

2. Hoe bestellen ?

a) On line via www.steenberghen.be
b) Per e-mail via info@steenberghen.be
c) Per brief naar Tuincentrum Steenberghen, Leuvensesteenweg 323, 3390 Sint-Joris-Winge, België.
Vermeld in e-mail of brief duidelijk uw naam, adres, indien nodig het leveringsadres, de artikelnummers en gewenste hoeveelheid per artikel, de betalingsmethode.

3. Hoe betalen ?

a)  Op voorhand : online via de beveiligde betaalpagina Multisafe-Pay
b)  Op voorhand : per overschrijving op rekening nummer 734-3891164-18, IBAN : BE50 7343 8911 6418 , BIC : KREDBEBB

Een betaling via overschrijving dient ons te bereiken binnen de 15 dagen na de besteldatum. Na deze termijn wordt de bestelling geannuleerd.

c)  Bij de levering : contante betaling aan de postbode of de chauffeur van de transportfirma (deze dienst is niet mogelijk voor online bestellingen).

4. Verzendingskosten en administratiekosten voor België

a) Gratis levering voor bestellingen vanaf €40.
De verzendkosten voor bestellingen kleiner dan €40 bedragen €5,90.
Uitzondering :  Vanaf een bestelling van meer dan €20 met uitsluitend groentenzaden en/of kruidenzaden en/of bloemzaden in zakjes leverbaar in België in 1 maal kan u bij de afrekening de kortingsboncode gratisverzending (in 1 woord en met kleine letters) in het daarvoor bestemde vakje invullen. De verzendkosten komen dan automatisch te vervallen.

b)  Administratiekosten (= kosten aangetekende zending) van €6 voor alle bestellingen met betaling bij levering. Deze dienst is niet mogelijk voor internetbestellingen.

c)  Geen kosten voor bestellingen afgehaald in Tuincentrum Steenberghen,  Leuvensesteenweg 323, 3390 Sint Joris Winge. Hier geldt steeds betaling bij afhaling. U dient als afleveradres Tuincentrum Steenberghen aan te geven. Voor de juiste prijsberekening kiest u betaling op voorhand.

d)  De leveringen worden uitgevoerd door Bpost. Bij afwezigheid zal uw colli op uw postkantoor of postafhaalpunt ter uwer beschikking zijn.

5. Verzendingskosten en administratiekosten voor buurlanden van België : Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk (niet-overzeese gebieden)

– Kleinordertoeslag van 5,90 euro voor alle bestellingen van minder dan 40 euro.
– 15 euro verzendingskosten voor alle bestellingen  leverbaar in 1 maal op 1 adres.
– Geen kosten voor bestellingen van meer dan 20 euro afgehaald in Tuincentrum Steenberghen, Leuvensesteenweg 323, 3390 Sint Joris Winge. Hier geldt steeds betaling bij afhaling. U dient als afleveradres Tuincentrum Steenberghen aan te geven. Voor de juiste prijsberekening kiest u betaling op voorhand.

6. Privacy

Privacybeleid
Steenberghen Paul erkent en respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens die u doorgeeft conform de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 08/12/1992 (B.S., 18 maart 1993) – Geconsolideerde versie (07/04/2014)
Door te bestellen op www.steenberghen.be staat u ons uitdrukkelijk toe uw persoonsgegevens zoals naam, voornaam, factuuradres, leveradres, telefoon, e-mailadres, … te gebruiken voor doeleinden als de administratie van het klantenbestand, het beheer van bestellingen, de leveringen en facturen, de zadengids en marketing.

Steenberghen Paul zal deze persoonsgegevens niet delen met derde partijen. U hebt het recht uw gegevens op te vragen en indien u het nodig acht, mag u vragen ze te wijzigen of te schrappen.
De persoonsgegevens die Steenberghen Paul verzamelt, worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen hijzelf of bepaalde personen of bedrijven waarmee hij een overeenkomst heeft afgesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Nieuwsbrief
Door in te schrijven op de nieuwsbrieven staat u ons uitdrukkelijk toe uw persoonsgegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres te gebruiken voor nieuwsbrieven.
Wilt u van Tuincentrum Steenberghen geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke nieuwsbrief bevindt. We schrappen u en al uw gegevens dan uit onze marketingbestanden.

Bankgegevens
We houden van u geen bankgegevens bij. Uw betalingen gebeuren rechtstreeks via een beveiligde verbinding met Multisafepay.

Wachtwoord
We kunnen uw gekozen wachtwoord niet zien.

Cookie Beleid
Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u onze website raadpleegt.
De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website.
De server van onze website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website.

Update van deze privacyverklaring
Steenberghen Paul zal deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Uitgebreide privacyverklaring

7. Algemene verkoopsvoorwaarden

a) Paul Steenberghen, hierna verkoper genoemd, zorgt ervoor dat de presentatie van de artikelen zo goed mogelijk overeenkomt met de geleverde artikelen.

b) Tot 14 dagen volgend op de leverdatum, heeft de klant het recht om aan de verkoper schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken dat hij zijn aankoop wenst te annuleren. Het herroepingsformulier kunt u bekijken en afdrukken via deze link.
Geleverde goederen dient de klant in de oorspronkelijke verpakking met voldoende frankering terug te sturen naar ons adres te Sint Joris Winge. De verkoper wacht met de terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen of tot de klant aangetoond heeft dat hij de goederen heeft teruggezonden.

Leveringstermijn: Wij streven ernaar de goederen te verzenden binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Als bestelde goederen niet geleverd kunnen worden binnen een termijn van 30 dagen, dan heeft de klant het recht om af te zien van zijn bestelling en dit schriftelijk aan de verkoper te melden. Voorschotten of voorafbetaalde bedragen zullen binnen de 8 dagen na ontvangst van deze melding teruggestort worden op de rekening van de klant. De voorafbetaling van bestellingen via overschrijving moeten onze rekeningen toekomen binnen 15 dagen na de besteldatum. Na deze termijn wordt de bestelling automatisch nietig verklaard.

c) De artikelen blijven eigendom van de verkoper tot hun volledige betaling. Bij niet betaling van het totaalbedrag van een bestelling op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een bijkomende schadevergoeding van 15% op het hoofdbedrag bovenop het verschuldigd bedrag aangerekend met een minimum van 50 euro. Daarboven wordt een intrest van 12% op jaarbasis op de onbetaalde sommen aangerekend.
Gerechtskosten en andere kosten gemaakt voor het innen van achterstallige betalingen zijn voor rekening van de klant.
Er worden geen nieuwe bestellingen aanvaard en verzonden zolang de vorige leveringen nog niet volledig betaald zijn.

d) Na ontvangst dienen onvolledige of beschadigde verpakkingen per brief, telefoon, fax of e-mail binnen de 48 uur gemeld te worden.

e) Al onze prijzen zijn BTW inbegrepen en geldig tot 30 juni 2019. De prijzen van winkel, catalogus en webshop kunnen verschillen afhankelijk van promoties, verpakking, enz.
Prijzen en onkosten zijn voor België en buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg) voorzien.
Voor andere landen, gelieve ons te raadplegen.

f) De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten op de website, webshop of in andere publicaties zoals bijv. de zadengids.

g) Indien een artikel niet meer beschikbaar is, bieden wij, in overleg met de klant, een ander product aan tegen dezelfde voorwaarden.

h) Voor elk geschil of elke schade, van welke aard ook, is de verantwoordelijkheid van de verkoper beperkt tot de terugbetaling of de vervanging van de aangekochte artikelen, zonder verdere schadevergoeding of onkostenvergoeding.
In geval van betwisting , van welke aard ook, is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.
Heeft u een probleem met een online-aankoop, dan kunt u het geschil op deze site http://ec.europa.eu/odr/ buiten de rechtbank om trachten op te lossen.

8. Verantwoordelijke uitgever

Paul Steenberghen, Dorpsstraat 125, 3381 Kapellen (Glabbeek) Btw : BE 0636 365 629

Hier kan u het Herroepingsformulier downloaden.